top of page

שלב 12: 4 שאלות חובה טלפוני/פרונטאלי

ערכה זו היא חלק מסדרה של 3 ערכות הכנה לראיון עבודה בערכת אימון זו נעבוד על הנושאים הבאים ראיון טלפוני WEBCAND ארבע שאלות חובה לכל ראיון

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד.

מחיר

10 תכניות זמינות, המחירים משתנים

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page